درباره ما 

اساس کار خود را بر صداقت، تعهد، و مشتری مداری قرار دادیم

Golden bead

از سال 1380در قالب تشکیل تعاونی شروع بفعالیت نمودیم و اساس کار خود را بر صداقت، تعهد، و مشتری مداری قرار دادیم،خواستگاه مشتریان که همواره بر دقت، سرعت وسهولت در انجام کارها و صحت انجام معاملات بوده در سر لوحه برنامه هایمان قرار دادیم،،،،عرضه محصولات طبیعی کشاورزی را با تاسیس شرکت گروه غذایی فوکا سپید توسعه بخشیدیم و راه تجارت بین المللی را با صادرات و واردات محصولات اگرو و دانه های روغنی در پیش گرفتیم ،،،،و اکنون مفتخریم که در این زمینه با همکارانمان در سایر کشورهای دور و نزدیک پیمان همکاری و مراودات تجاری برقرار نموده ایم،،

در ترانزیت کالا در کنار همکارانمان هستیم ،،،،و نیازهای مشتریانمان را با شاخصهای مورد تقاضا به منصه ظهور میرسانیم،،،دفتر اصلی شرکت در تهران و مراکز تولید و دفاتر شرکت در چابهار و بوشهر ،،،،می باشند،